Home » Proiect internațional eTwinning ”Youth has the Midas touch”

Proiect internațional eTwinning ”Youth has the Midas touch”

Elevi din Liceul cu Program Sportiv Bistrita, clasele a X a şi a XI a, sub îndrumarea doamnelor profesoare Beraru Mihaela şi Toderic Adriana, s-au alăturat proiectului internațional E-twinning ”Youth has the Midas touch” , participând cu entuziasm la activitățile derulate în perioada decembrie 2020 -aprilie 2021, împreună cu parteneri din şcoli din Turcia, Italia,Franţa şi Estonia.

În cadrul acestui proiect se derulează o serie de activități ce vizează educația pentru cetățenie democratică și drepturile universale ale omului, iar dintre obiectivele propuse amintim:

 • Înțelegerea conceptului de cetățean european, cu toate valorile etice, morale, civice, sociale ce i se atribuie
 • Cunoașterea, înțelegerea drepturilor omului, în special a dreptului la educație
 • Cunoașterea și respectarea unor elemente tradiționale, de identitate culturală a țărilor participante în proiect
 • Atiutudine de respect, toleranță, îngăduință față de semeni, lucru dobândit prin educație.

 

Elevii nostri s-au implicat în activitățile proiectului, au învățat sa folosească numeroase aplicații ( Canva, Speak Pic, Bookcreator), au făcut prezentări în cadrul întâlnirilor internationale, au împărtășit impresii, experiențe, au lucrat în echipe mixte, au colaborat cu colegi din alte țări, au concurat cu alți elevi în întreceri de tip Quizziz. Produsele finale au fost deosebite. Fiind la LPS, elevele noastre au promovat international patru sportive românce, una dintre ele, elevă a școlii noastre.

Se dorește ca la finalul acestui proiect, prin implicarea activă a elevilor nostri să 

învingem mentalitatea, indiferența și teama, să simțim că ne depășim pe noi înșine cu fiecare nouă provocare. Cred că am reușit în acest sens!

Simulare Evaluare Națională și Bacalaureat 2021

Calendar simulare Evaluarea Naţională 2021, pentru elevii clasei a VIII-a:
 • 29 martie 2021: Limba şi literatura română
 • 30 martie 2021: Matematică
 • 31 martie 2021: Limba şi literatura maternă (pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă)
Calendar simulare BAC 2021 pentru clasele a XII-a și a XIII-a:
 • 22 martie 2021: Limba şi literatura română – proba E.a)
 • 23 martie 2021: proba obligatorie a profilului – proba E.c)
 • 24 martie 2021: proba la alegere a profilului şi specializării – proba E.d)
 • 25 martie 2021: Limba şi literatura maternă – proba E.b)